Bästa Malibu kunder och intressenter,

den aktuella situationen kräver extraordinära åtgärder av oss för att skydda er och våra medarbetare på bästa sätt och för att aktivt hjälpa till att förhindra spridningen av coronaviruset. Vi vill svara på de vanligaste frågorna kring den aktuella situationen för Malibu och våra partner.

Vi rekommenderar att ni ringer till en återförsäljare innan ni åker dit och tar reda på öppettiderna.

Håll er friska!

Ert Malibu team

Hur reagerar Malibu som tillverkare på Pandemien?

Redan under de senaste veckorna har vi arbetat fram en nödplan i flera steg. Vårt högsta mål är, att skydda våra kunder, medarbetare, leverantörer och tjänstemän, men samtidigt att säkerhetsställa produktionen av våra fordon. I enlihet därmed har det vidtagits omfattande åtgärder. Där räknas tex skärptahygien riktlinjer in och installationer av desinfektionsstationer men även möjligheterna till en utökad användning av Home Office. Detta innebär att vi fortsättningsvis kan vara tillgängliga för er fast i begränsad utsträckning.

Är fabriksförsäljningen i Aulendorf öppen?

På grund av de nuvarande riktlinjerna för delstaten Baden-Würrtemberg kan vi tyvärr inte välkomna dig personligen i vår utställningshall från 16 december 2020 till 14 februari 2021. Vi hoppas att vi kommer att kunna öppna utställningshallen igen den 15 februari 2021.

Är Malibu-parkeringsplatsen öppen?

Vår Malibu-parkeringsplats i Aulendorf är för närvarande stängd.

Har Malibus återförsäljare öppet och kommer planerade evenemang äga rum?

Beroende var återförsäljaren befinner sig så varierar myndigheternas bestämmelser och rekommendationer PG av detta skäl rekomenderar vi att ni kontaktar den berörda återförsäljaren via telefon eller e-mail innan ert besök för öppettider mm. Speciellt events där större folkgrupper äger rum har olika myndigheter olika regler på vad som gäller så många events har ställts in eller skjutits upp.

Kan leveransdatumen av nya fordon uppfyllas?

Kontakta din handelspartner om du har frågor om enskilda leveransdatum. Detta kommer att hållas uppdaterat av oss och hjälper dig bäst med eventuella frågor.

Reservdelsleveranser

Som alltid är återförsäljaren er kontakt gällande beställningar av reservdelar. Leveranserna sker till din återförsäljare som monterar eller överlämnar dessa till er. Genom situationen idags läget kan leveranssvårighetr med tidsförskjutningar förekomma. Direktbeställning hos Malibu är ej möjligt.

Vad gör ni vid garantiärende eller vid en reklamation?

Som alltid är er återförsäljare kontakt person vid garantianspråk eller reklamationer. Återförsäljaren leder er förfrågan vidare till garantiavdelningen hos Malibu, dessa bearbetar förfrågan och informera vilka åtgärder återförsäljaren skall vidta. Emottagna garantier och goodwill som redan godkänds av Malibu kvarstår naturligtvis. Utvärderingen av en reklamation eller garanti tas det hänsyn till datumet som kunden gjorde anmälan till sin återförsäljare inte datumet som skickas till Malibu av återförsäljaren.

Vad sägs om allmänna nödsituationer?

Om du har några frågor om husbilens funktion, vänligen kontakta din återförsäljarpartner, som gärna hjälper dig och ger dig råd. Om nödsituationer inte kan lösas av återförsäljaren finns vår tekniska kundtjänstpersonal eller leverantörer med nödnummer tillgängliga på den här länken.