BÄSTA MALIBU KUNDER OCH VÄNNER,

i denna stund är vi tvugna att ta till extra ordinära åtgärder för att skydda dig som kund och även våra anställda på bästa sätt. Dessutom måste vi alla bidra med vår del för att stoppa spridningen av Covid-19. Därför är besök på vår fabrik och utställningscenter i Aulendorf begränsade och ytterliggare skyddsåtgärder har vidtagits. Vi vill ta tillfället i akt att svara på vanliga frågor från dig till Malibu som tillverkare och till alla relaterade partners i denna situation. Eftersom omständigheterna ständigt förändras och är mycket dynamisk kommer vi att ge dig uppdaterad information regelbundet på vår websida.

Vi ser fram emot att få välkomna er snart igen. 

Var rädda om er – Håll er friska!

Med bästa hälsningar ert Malibu team

Hur reagerar Malibu som tillverkare på Corona Pandemien?

Redan under de senaste veckorna har vi arbetat fram en nödplan i flera steg. Vårt högsta mål är, att skydda våra kunder, medarbetare, leverantörer och tjänstemän, men samtidigt att säkerhetsställa produktionen av våra fordon. I enlihet därmed har det vidtagits omfattande åtgärder. Där räknas tex skärpta hygien riktlinjer in och installationer av Desinfektions stationer men även möjligheterna till en utökad användning av Home Office. Detta innebär att vi fortsättningsvis kan vara tillgängliga för er fast i begränsad utsträckning.

Kan leveransdatumen av nya fordon uppfyllas?  

T.o.m 20 April har vi begränsat produktionsverksamheten, men för att skydda våra anställda fortsätter vi att arbeta med mindre team i fordonsproduktion. Men en tillförlitlig bedömning av utvecklingen med Corona viruset är för tillfället inte möjligt, vilket även gäller för våra leverantörer. Vid frågor för ert leveransdatum vänligen vänd er till er Återförsäljare. Återförsäljarna hålls löpande med information från oss och kommer att försöka besvara era frågor på bästa möjliga sätt. Beroende på den rådande situationen kommer vi behöva göra fortlöpande justeringar.

Har Malibus Återförsäljare öppet och kommer planerade evenemang äga rum?

Beroende var Återförsäljaren befinner sig så varierar myndigheternas bestämmelser och rekommendationer PG av detta skäl rekomenderar vi att ni kontaktar den berörda Återförsäljaren via telefon eller E-Mail innan ert besök för öppettider mm. Speciellt Events där större folkgrupper äger rum har olika myndigheter olika regler på vad som gäller så många Events har ställts in eller skjutits upp. 

Reservdelsleveranser

Som alltid är  Återförsäljaren er kontakt gällande beställningar av reservdelar. Leveranserna sker till din Återförsäljare som monterar  eller överlämnar dessa till er. Genom situationen idags läget kan leveranssvårighetr med tidsförskjutningar förekomma. Direktbeställning hos Malibu är ej möjligt.

Vad gör ni vid Garantiärende eller vid en Reklamation?

Som alltid är er Återförsäljare kontakt person vid Garantianspråk eller Reklamationer. Återförsäljaren leder er förfrågan vidare till garantiavdelningen hos Malibu, dessa bearbetar förfrågan och informera vilka åtgärder Återförsäljaren skall vidta. Emottagna Garantier och goodwill som redan godkänds av Malibu kvarstår naturligtvis. Utvärderingen av en Reklamation eller Garanti tas det hänsyn till datumet som kunden gjorde anmälan till sin Återförsäljare inte datumet som skickas till Malibu av Återförsäljaren.

Vad händer om jag inte håller mina garantirelevanta service datum?

Under de  kommande veckorna kommer det säkert bli problem att få sina Service utförda.Vi beviljar en förlängd frist på 2 Månader för att följande inspektioner skall kunna följas Första servicen, den årliga servicen och täthetskontrollen. Eftersom det ännu inte är möjligt hur situationen kommer att utvecklas så kommer Malibu att justera detta om det behövs.