Beste klanten van en geïnteresseerden in Malibu,

de actuele situatie vereist ook van ons buitengewone maatregelen, zodat wij u en onze medewerkers op de best mogelijke manier beschermen en om te helpen bij het beperken van het verspreiden van het coronavirus. Graag beantwoorden wij uw meest gestelde vragen rondom de actuele situatie van Malibu en onze partners.

Bij adviseren u om voorafgaand aan uw bezoek aan een dealer, eerst hierover telefonisch contact met hen op te nemen om u te informeren over de openingstijden.  

Blijf gezond!

Uw Malibu team

Hoe reageert Malibu als fabrikant op de Corona Pandemie?

We hebben de afgelopen weken al een meerfasen noodplan ontwikkeld. Het primaire doel is om onze klanten, werknemers, leveranciers en dienstverleners te beschermen en tegelijkertijd de productie van onze voertuigen te garanderen. We hebben in onze fabrieken uitgebreide maatregelen genomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aanscherpen van de hygiënerichtlijnen en het plaatsen van ontsmettingsstations, maar ook om het vergroten van het gebruik van thuiswerkfaciliteiten. Dit betekent echter ook dat we onze handelspartners kunnen blijven voorzien van een beperkte beschikbaarheid

Is de showroom in Aulendorf open?

De showroom in Aulendorf zijn voor u geopend. Onze openingstijden zijn momenteel als volgt: Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur. Houd er rekening mee dat we u momenteel alleen toegang geven tot onze showrooms met een mond-en-neus bescherming. Als u uit een buitenlands risicogebied komt, kunnen wij u helaas niet ontvangen vanwege de huidige situatie.

Is het Malibu-veld open in Aulendorf?

Onze Malibu-veld is momenteel gesloten.

Zijn de handelspartners van Carthago geopend en vinden er evenementen plaats?

Neem voor uw bezoek contact op met uw handelspartner en vraag naar de mogelijke openingstijden.

Levering van reserveonderdelen

Zoals gebruikelijk zijn onze handelspartners uw contactpersoon voor het bestellen van onderdelen. Wij sturen ze naar de handelspartner die ze op uw voertuig installeert of overhandigen de onderdelen aan u. Een directe bestelling van u bij Carthago is niet mogelijk.

Wat doet u in geval van garantie of in geval van een klacht?

Zoals gebruikelijk is uw handelspartner het eerste aanspreekpunt voor elke klacht of garantieclaim. Hij stuurt dit door naar onze klantenservice, die de zaak zal behandelen en de dealer zal voorzien van de relevante informatie. Bestaande garantie- en goodwillverklaringen van onze kant met betrekking tot reeds beoordeelde aanvragen blijven uiteraard geldig. In principe is de datum waarop de klant de kennisgeving aan zijn handelspartner stuurt, bepalend voor de beoordeling van de klacht en niet de datum waarop de handelspartner de klacht in behandeling neemt. 

Hoe zit het met algemene noodgevallen?

Als u vragen heeft over de functie van uw camper, neem dan contact op met uw handelspartner, die u graag met raad en daad terzijde staat.