KATALOG MALIBU VANS

BESTE VAN I KLASSEN MALIBU VAN 2023

Malibu delintegrert Kompakt- | Komfort-pluss-klasse T 430 LE T 460 LE Standardkjøretøy Fiat Ducato Fiat Ducato Standard chassis Flat ramme 35 light Flat ramme 35 light Standard motor Diesel 2,2 I Diesel 2,2 I Effekt (kW/hk) 103 / 140 103 / 140 Lengde / bredde / høyde (mm)16) 17) 18) 6900 / 2270 / 2940 7200 / 2270 / 2940 Hjulavstand (mm) 3800 4035 Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm) 170 / 390 170 / 390 Ståhøyde i bodel (mm) 1980 1980. Hekkgarasje innvendig høyde (mm) 1200 1200. Dørbredde/ -høyde hekkgarasje passasjerside (mm) 950 x 1140 1050 x 1140 Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm) 950 x 1140 1050 x 1140 Tekn. tillatt totalvekt (kg) 23) 3500 / 4 2501 3500 / 42501 Mål i kjøreklar Tilstand (kg) 7) 2.910 (2.765-3.056) 2.990 (2.841-3.140) Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) 14) 240 156 Tilhengervekt maks. (kg) 27) 2000 2000 Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte 22) 4 4 1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Illustrasjon i prislisten: Kjøretøyets tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Hvis kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette er en overtredelse som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg). 2. VEKT I KJØREKLAR STAND Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyets (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkreparasjonssett og med 90% full drivstofftank) pluss en lovbefalt fastsatt vekt for føreren på 75 kg. Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner: • kjøretøyets tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker; • standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikken er med i standard leveringsomfang; • 100% full ferskvannstank ved kjøring (fylling for kjøring iht. produsentens angivelser). Du finner produsentens angivelser til fylling for kjøring i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene).Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100% full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg; • 90% full drivstofftank inklusive drivstoff; • føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg. Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg). VIKTIG RETTSLIG OG TEKNISK INFORMASJON OM VALG OG KONFIGURASJON AV BOBILEN DIN Hver bobil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som ved kjøring ikke må overskrides. Ved valg og konfigurasjon av din bobil eller van (heretter: „bobil“) er de tekniske og lovbefalte grenser for vekt av bobilen derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rollte. Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for vekt av din bobil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din supplerende hjelp. Angivelser til vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en type- godkjent beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand levert til deg på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den i salgsdokumentene angitte pålydende verdien. Den rettslig tillatte toleransen utgjør ± 5%. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din. For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel: Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter: Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand: Rettslig tillatt toleranse på ± 5%: 2 900 kg 2 755 til 3 045 kg 145 kg Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranse- området oppstår derfor bare meget sjeldent.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på ± 5% (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjons- prosessen. For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på ± 5%, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstillelse i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy. 3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER/VEKT PASSASJERER Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Av antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bobil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså 3*75 kg = 225 kg. Angivelsen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgs- dokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass. Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr. 4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet. Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet. Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, satelittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt hhv. pakkevektene av utstyrpakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig. 5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTELAST Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides. Angivelse av vekt for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Illustrasjon i prislisten: Malibu delintegrert Kompakt- | Komfort-pluss-klasse T 430 LE T 460 LE Standardkjøretøy Fiat Ducato Fiat Ducato Standard chassis Flat ramme 35 light Flat ramme 35 light Standard motor Diesel 2,2 I Diesel 2,2 I Effekt (kW/hk) 103 / 140 103 / 140 Lengde / bredde / høyde (mm)16) 17) 18) 6900 / 2270 / 2940 7200 / 2270 / 2940 Hjulavstand (mm) 3800 4035 Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm) 170 / 390 170 / 390 Ståhøyde i bodel (mm) 1980 1980. Hekkgarasje innvendig høyde (mm) 1200 1200. Dørbredde/ -høyde hekkgarasje passasjerside (mm) 950 x 1140 1050 x 1140 Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm) 950 x 1140 1050 x 1140 Tekn. tillatt totalvekt (kg) 23) 3500 / 4 2501 3500 / 42501 Mål i kjøreklar Tilstand (kg) 7) 2.910 (2.765-3.056) 2.990 (2.841-3.140) Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) 14) 240 156 Tilhengervekt maks. (kg) 27) 2000 2000 Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte 22) 4 4 Ved den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten skal det sikres, at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter leveringen av et kjøretøy av produsenten også faktisk kan utnyttes for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr fra fabrikken, at det fremdeles blir igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

Minste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L) Ved en bobil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. 10 kg * (4 + 7) = 110 kg. Derved gjelder: „n“ = høyeste antall passasjerer pluss fører og „L“ = totallengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma). 3 500 kg - 2 900 kg - 3*75 kg - 110 kg = 265 kg Teknisk tillatt totalvekt Vekt i kjøreklar stand Vekt av passasjerer Minste nyttelast Tilleggsutstyr Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig. Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides. For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg: For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende: Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1% over den nominelle verdien: 3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg - 265 kg = 81 kg Teknisk tillatt totalvekt Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene) Vekt av passasjerer Vekt tilleggsutstyr Faktisk mulighet for lastekapasitet (< minste nytte- last på 110 kg); den minste nyttelasten blir altså i dette eksemplet underskredet med 29 kg For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbefalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten. Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veiing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for å redusere vekten, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.). Illustrasjon i prislisten: Artikkel nr. kg Chassis Fiat Ducato 310021 Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d-Final, f35,- automatgir 26) 37) 55 310024 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. girkasse 37) 20 310025 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d-Final, f35 light, 9G-automatgir 26) 37) 55 310026 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), man. girkasse 36) 37) 60 310027 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), 9G-automatgir 36) 37) 55 330325 16 tommers stålfelger Fiat i stedet for 15 tommers for f35 light chassis 16 330330 16” aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis i forbindelse med man. girkasse -8 330340 16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse -10 310630 Ratt og girkule i skinn - 310632 Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) 39) - 310500 Klimaautomatikk førerhus 1) - 331615 Fiat full-LED-hovedlys 49) - 310675 LED-kjørelys i stedet for standard kjørelys 49) - 331614 Tåkelys med svinglys 2 311300 Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering 10 311410 Tilhengerfeste 46) 60 Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten. 6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter: Hvis du bestiller vårt eksempelkjøretøy (jf. under siffer 5.) f.eks. med et tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer det på grunnlag av standardverdien for vekten i kjøreklar stand kalkulatorisk i en nyttelast på 225 kg.

3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg = 196 kg - 150 kg Teknisk tillatt totalvekt Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene) Vekt av passasjerer Faktisk mulig lastekapasitet Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigurasjonen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt. Du finner mer informasjon på nettet! Den faktiske mulige lastekapasitet som er tilgjengelig, kan på grunn av toleransene avvike fra denne verdien og ligge høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1%, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg: OPPDATERT KJØRETØYVEKTENE 01/2023 Vær oppmerksom på at de nye kjøretøyvektene er gyldige fra 1. januar 2023. Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt din handelspartner. MALIBU VAN MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** compact 540 DB 2 730 kg (2 594 - 2 867 kg) 439 kg 4 compact 600 LE 2 835 kg (2 693 - 2 977 kg) 326 kg 4 comfort 600 DB 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 336 kg 4 comfort 640 LE 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 diversity 600 DB K 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 336 kg 4 diversity 640 LE K 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 first class - two rooms 640 LE RB 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 comfort coupé 600 DB 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 336 kg 4 comfort coupé 640 LE 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 diversity coupé 600 DB K 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 336 kg 4 diversity coupé 640 LE K 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 first class - two rooms coupé 640 LE RB 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 comfort GT skyview 600 DB 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 336 kg 4 comfort GT skyview 640 LE 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 diversity GT skyview 600 DB K 2 825 kg (2 684 - 2 966 kg) 336 kg 4 diversity GT skyview 640 LE K 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 first class - two rooms GT skyview 640 LE RB 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 246 kg 4 Du finner detaljert informasjon på nr. 2. Du finner detaljert informasjon på nr. 5. Du finner detaljert informasjon på nr. 3. * ** ***

2 Det er så mye mer som kan sies om våre vans enn vi kan finne plass til i katalogen! Derfor inviterer vi deg til nettsiden vår, der du kan finne mye nyttig informasjon. La deg begeistre, og manøvrer komfortabelt rundt med din egen drømme-Malibu, enten du er hjemme eller ute på tur! Skann ganske enkelt QR-kodene i katalogen med kameraet i smarttelefonen din eller nettbrettet ditt og la deg føre direkte til temaet. WWW.MALIBU-VANS.COM Malibu Premium-van Side 3 Klassesammenligning Malibu Van Side 6 Modelloversikt Malibu Van Side 8 Malibu Van modeller first class – two rooms – unikt toroms-konsept Side 14 diversity – allrounder med XL-kjøkkenkomfort Side 22 comfort – komfortmesteren Side 26 first class – two rooms, diversity og comfort i detalj Bodel Side 32 Bad Side 34 Soverom Side 36 compact – hverdagsledsager med korte kjøretøylengder Side 40 Bodel Side 42 Kjøkken Side 43 Bad Side 44 Soverom Side 45 Eksklusivserie charming Versjon coupé eller GT skyview Side 46 Hevetak family-for-4 Med unik hybridkonstruksjon Side 50 Merverdier Malibu Van Side 52 Interiør & eksteriør Malibu Van Side 62 Patenter – forsprang ved innovasjon! Patenter er modell- og landsspesifikke. Betegnelser kan avvike. Facebook Nyhetsbrev Instagram YouTube

3 MALIBU PREMIUM-VAN: NÅR DU VIL HA LITT MER Bak Malibu står en unik suksesshistorie gjennom mer enn 40 år. Allerede i 1979 utviklet Karl-Heinz Schuler, gründeren av Carthago gruppen, de første Malibu Vans – innovativt og kvalitetsmessig på høyeste nivå. Som en del av Carthago-gruppen, ledet av innehaveren selv, profitterer hver eneste Malibu Van i dag på innovasjonskraften, toppteknologien og kvalitetskravene til bobilenes premiumklasse. På Malibu Van-salgsutstillingen i Aulendorf eller hos forhandlerne våre kan du la deg overbevise om den unike feriekvaliteten i en Malibu-Van. Eller enda bedre: Du kan stille din egen ønske-van på prøve gjennom vårt Test & Rent-program. Vil du ha mer? Mer reisekomfort, mer kvalitet, mer raffinement? Da er Malibu Van din perfekte ferieledsager. Den kombinerer nemlig de smidige målene til en van med komfortkravene til en stor bobil. Det finnes mange vans, men bare én Malibu Van. Den er idé-vanen. Enten det gjelder konseptet eller detaljene – i hver eneste Malibu Van ligger det både mer enn 40 års erfaring med å bygge bobiler samt hele idérikdommen til utviklerne. Den er vokst frem fra god praksis gjennom mange år, og det merker du hver eneste feriedag. Du får for eksempel den unike bo- og sovekomforten, den utrolig gode oppbevaringsplassen som er omhyggelig utnyttet med maksimal funksjonalitet, den påkostede og omfattende isolasjonen av karosseriet for reiser 365 dager i året, eller den usedvanlig stabile møbelkonstruksjonen i lang- tidskvalitet. Dessuten utgjør de omhyggelig utvalgte materialene og bearbeidelsen utført av svært dyktige håndverkere grunnlaget for en ytterst eksklusiv design. Alt dette resulterer i en klart formulert premiumforventning: Malibu Van betyr „beste van i klassen“. BEDRIFTEN comfort 640 LE | Hvit farge utvendig Hovedkontor til Carthago gruppen er i den tyske byen Aulendorf i Oberschwaben

4 1979 1985 2013 1991 2022 2021 2019 & 2020 «Det kan gjøres bedre» tenkte Karl-Heinz Schuler da han så en campingbuss. Som sagt, så gjort: Den 1. juli 1979 grunnla han sitt eget bobilmerke, Carthago. Med spesialiseringen på VW-buss utbygginger begynte den raske veksten. Solid bygge- måte, praktisk og fantasirikt interiør, individuelle særegenheter – slik lød allerede den gangen idéen bak suk- sessen. Med overgangen til VW T4 kom også ulike hjulavstander og planløsninger, til og med en første variant med baderom. Malibu Van vinner kategorien «campingbusser med bad» i promobil-lesernes valg. Topp- favoritten er Malibu Van charming GT skyview, som gir en helt ny rom- og kjørefølelse. Malibu Van er tilbake! Den moderne tolkningen av velvære-campingbussen blir raskt bobilistenes yndling. I den sydtyske byen Aulendorf innvies Carthago City med en stor salgsutstilling. Malibu Van-familien fortsetter å vokse. Den nye Malibu Van diversity er allsidigere enn noen gang, og supplerer produktutvalget på en perfekt måte. Malibu Van charming vinner promobil-lesernes valg i kategorien campingbusser med bad over € 50 000. Der presenteres to nye modeller! Den innovative Malibu Van first class – two rooms med toroms-konsept og storslått romfølelse samt det enestående hevetaket family-for-4 i en unik hybridkonstruksjon for fire fullverdige sove- plasser. Malibu Van family-for-4 vinner European Innovation Award i kategorien «Totalkonsept van». EN ENESTÅENDE SUKSESSHISTORIE

5 2019 REISEMOBILE D E S J A H R E S 1. PLATZ Malibu Van Campingbusse mit Bad 2020 REISEMOBILE D E S J A H R E S 1. PLATZ Malibu Van Campingbusse mit Bad 1. PLATZ Kastenwagen/Campingbusse MALIBU CHARMING GT SKYVIEW 640 LE RB Ausgabe 18 / 2021 Reisemobil-Wahl 2021 INNOVATION AWARD EUROPEAN KATEGORIE 2021 GESAMTKONZEPT VAN GEWINNER AUSGEZEICHNET DURCH DIE FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN CARAVANING-EXPERTEN BESTE VAN I KLASSEN – MALIBU OVERBEVISER BEDRIFTEN Reisemobil International, 12/2021 | Test: Malibu Van diversity GT skyview 640 LE K «Lys, romslig og elegant – Malibu Van med den nye diversity-planløsningen har i praksis vist seg å være en veldig behagelig reisekamerat.» «Malibu Van charming coupé 640 LE RB byr på en høykvalitativ atmosfære med intelligente detaljer og utstråler en behagelig romfølelse som – alt etter behov – er ekstra luftig eller koselig.» Camping Revue 18/2021 | Test: Malibu Van first class – two rooms coupé 640 LE RB «De runde, utenpåliggende vinduene (kahyttvindu) gir det nye medlemmet i promobils langtidstestfamilie et ekstra kult utseende.» promobil, 01/2022 | Langtidstest: Malibu Van comfort 640 LE «Malibu ga oss et veldig avslappende avbrekk fra hverdagen. Planløsningen med de behagelige enkeltsengene og det store badet egner seg optimalt for to personer.» promobil, 11/2021 | Langtidstest: Malibu Van first class – two rooms 640 LE RB Camper Vans, 05/2021 | Presentasjon: Malibu Van diversity «Tre karosseri-lengder, tre møbelkonsepter, med eller uten overskap, hevetak: senest fra dette modellåret finnes det knapt en kombinasjon Malibu ikke tilbyr.» Reisemobil International, 09/2021 | Premiere: Malibu Van diversity «For det nye modellåret har produsenten fra Øvre Schwaben satt seg maksimalt mangfold som mål. Det finnes knapt en kombinasjon som ikke oppfylles.» «Malibu vet ganske enkelt hvordan man gjør bybobil-tilhengere lykkelig: eksemplarisk kvalitet, geniale løsninger, atmosfære i massevis og godt med oppholds- og oppbevaringsplass.» AutoBild Reisemobil, 11/2021 | Test: Malibu Van diversity GT skyview 640 LE K AWARDS

6 KLASSESAMMENLIGNING MALIBU VAN Alle Van-entusiaster finner sin riktige løsning – la deg inspirere av Malibu Vans mangfold. Se høydepunktene i denne korte oversikten. MODELLER Innovativ planløsning med unikt toroms-konsept, omkledningsrom og storslått romfølelse. Allrounder med XL-kjøkkenkomfort og storslått romfølelse VARIANTER • Eksklusivserie charming i versjon coupé eller GT skyview • family-for-4-hevetak i unik hybridkonstruksjon • Eksklusivserie charming i versjon coupé eller GT skyview • family-for-4-hevetak i unik hybridkonstruksjon BODEL • Ekstra stor romfølelse med godt med plass og fri siktlinje bakover • XL-sittegruppe «Maxi 4» med bred gjennomgang og ekstra stort bodelsbord • Toroms-konsept med romdelerdør som skille for bodel og omkledningsrom • Ekstra stor romfølelse med godt med plass, fri siktlinje bakover og plass- besparende skyvedør til baderommet • XL-sittegruppe «Maxi 4» med bred gjennomgang og ekstra stort bodelsbord KJØKKEN • Premiumkjøkken med stor kjøkkenbenk og deksel over oppvaskkummen • 84-l-kompressorkjøleskap ved fronten av kjøkkenet i inngangsområdet, det er altså tilgjengelig fra inn- og utsiden • XL-komfortkjøkken med stor kjøkkenbenk samt utvidelse, deksel over oppvaskkummen og ekstra arbeids- og avlastningsplass over kjøleskapet • 84-l-kompressorkjøleskap plassert nede i separat universal-kombiskap • Ekstra brede og dype kjøkkenskuffer med dobbelt lås BAD • XL-flexibad «1000+ med funksjon som omkledningsrom» med romdelerdør inkl. svingelement som skille mellom bodels- og omkledningsrom • XL-flexibad «1000» med plassbesparende, todelt skyvedør for uinnskrenket bevegelse i bodelen og ekstra bred tilgang til baderommet SOVEROM • Langsgående enkeltsenger «200+» • Langsgående enkeltsenger «200+» (640 LE K) • Tverrstilt bakre seng «B160+» (600 DB K) O PPBEVARINGSROM • Universal-høyskap kan brukes individuelt som kjøkken-, kles- eller sengetøyskap • Stort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra takket være hevefunksjon, og stort sengetøyskap lett tilgjengelig ovenfra via «ett-grepstilgang» • Universal-kombiskap over kjøleskapet kan brukes som kjøkken- eller sengetøyskap • Stort klesskaptilgjengelig forfra og ovenfra takket være hevefunksjon og stort sengetøyskap lett tilgjengelig ovenfra via «ett-grepstilgang» (640 LE K) • To separate klesskap lett tilgjengelig ovenfra (600 DB K) DIVERSITY FIRST CLASS – TWO ROOMS

7 KLASSESAMMENLIGNING MALIBU VAN Komfortmester med kjøleskapet plassert i behagelig høyde og ekstra mye oppbevaringsplass Til hverdagsbruk med korte kjøretøylengder under 6 meter, spesielt egnet for bruk i byen og ideell som bil nummer to • Eksklusivserie charming i versjon coupé eller GT skyview • family-for-4-hevetak i unik hybridkonstruksjon • Bred gjennomgang mellom sittegruppe og kjøkken, plassbesparende skyvedør til baderommet • XL-sittegruppe «Maxi 4» med bred gjennomgang og ekstra stort bodelsbord • Maksimalt med plass samtidig som kjøretøylengden er kort - takket være gjennomtenkt, kompakt rominndeling og fri siktlinje helt bakover • Kompakt sittegruppe, laget for korte kjøretøylengder og bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordplaten • Komfortkjøkken med stor kjøkkenbenk, utvidet arbeidsflate og multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inkl. veggholder • Kjøleskap plassert i behagelig høyde • Ekstra brede og dype kjøkkenskuffer med dobbelt lås • Kompakt sidekjøkken med stor kjøkkenbenk, utvidet arbeidsflate og deksel over oppvask- kummen • 84-l-kompressorkjøleskap integrert i sidekjøkkenet • Godt med plass gir enkel tilgang til kjøleskapet, takket være åpen tilgang til badet og trinn- løst one-level-gulv helt inn på badet • XL-flexibad «1000» med plassbesparende, todelt skyvedør for uinnskrenket bevegelse i bodelen og ekstra bred tilgang til baderommet • Kompaktbad med plassbesparende vaskeservant, toalett som kan svinges vekk og dusj som kan avdeles helt med stabil skyvedør • Langsgående enkeltsenger «200+» (640 LE) • Tverrstilt bakre seng «B160+» (600 DB) • Langsgående enkeltsenger «200+» (600 LE) • Tverrstilt bakre seng (540 DB) • Kombiskap i full høyde med stort universal-klesskap under kjøleskapet, innvendig høyde 100 cm • Nok et stort klesskaptilgjengelig forfra og ovenfra takket være hevefunksjon, og stort sengetøyskap lett tilgjengelig ovenfra via «ett-grepstilgang» (640 LE K) • To separate klesskap lett tilgjengelig ovenfra (600 DB) • Stort klesskap tilgjengelig forfra og ovenfra takket være hevefunksjon og stort sengetøyskap lett tilgjengelig ovenfra via «ett-grepstilgang» (600 LE) • Stort kles- og sengetøyskap over den tverrstilte bakre sengen (540 DB) COMFORT COMPACT

8 99 cm 202 x 90 cm 189 x 102 cm 636 cm 599 cm 636 cm 191 x 164/ 150 cm 202 x 90 cm 189 x 102 cm 205 cm 205 cm 205 cm 90 cm 99 cm fra s. 14 640 LE RB Gass 2 x 11 kg UNIK INNOVATIV fra s. 22 Malibu Van diversity – allrounder med XL-kjøkkenkomfort 600 DB K 640 LE K Gass 2 x 11 kg Gass 2 x 11 kg Fås som tilvalg med hevetak family-for-4 Fås som tilvalg med eksklusiv- serie charming Fås som tilvalg med hevetak family-for-4 Fås som tilvalg med eksklusivserie charming Som tilvalg med hevetak family-for-4 Fås som tilvalg med eksklusivserie charming Malibu Van first class – two rooms

599 cm 191 x 164/ 150 cm 636 cm 202 x 90 cm 189 x 102 cm 541 cm 599 cm 191 x 141 / 126 cm 202 x 90 cm 187 x 102 cm 205 cm 205 cm 205 cm 205 cm 90 cm 64 cm 9 99 cm 99 cm 600 DB fra s. 26 Malibu Van comfort – mesteren i uavhengighet 540 DB 600 LE Malibu Van compact – til hverdagsbruk, med korte kjøretøylengder under 6 meter fra s. 40 Gass 2 x 11 kg 640 LE Gass 2 x 11 kg Gass 2 x 5 kg Gass 2 x 11 kg Fås som tilvalg med eksklusivserie charming Fås som tilvalg med eksklusivserie charming Fås som tilvalg med hevetak family-for-4 Fås som tilvalg med hevetak family-for-4

10 FAMILY-FOR-4 MODELLOVERSIKT MALIBU VAN Eksklusivserie charming i versjon coupé eller GT skyview Utvidet innvendig høyde i førerhus og bodel skaper en helt ny rom- og kjørefølelse • Til modellene: first class – two rooms, diversity, comfort • Tilgjengelig også i kombinasjon med family-for-4-hevetak* GT skyview: Uten overskap over førerhuset, i stedet panoramatakluke og skinntrukket innvendig tak fra førerhuset til over sittegruppen coupé: Uten overskap over førerhuset, i stedet gjennomgående bodelstak inn i førerhuset samt takbaldakin med indirekte ambientebelysning Inklusiv eksklusivt utstyr: • U tvidet utvendig dekor med globussymbol og «charming»-logo • Ratt og girkule i skinn • 16” aluminiumsfelger Fiat Ducato • Radiatorgitter i svart høyglans • Svart frontlysramme • Støtfanger lakkert i bilens farge • E kstra hylle i overskapet i inngangsområdet over kjøkkenet • O ppgradert LED-ambientebelysning: Indirekte ambientebelysning på fører- og passasjerside, LED-ambientebelysning på dobbeltgulv ved sittegruppe • Teknikkdeksel over betjeningspanelet i inngangsområdet Malibu Van med fire fullverdige soveplasser og hevetak i enestående hybridkonstruksjon • Til modellene: first class – two rooms, diversity, compact • T ilgjengelig også i kombinasjon med eksklusivserie charming i versjon coupé eller GT skyview* Høydepunkter ved hevetaket: • F ire fullverdige soveplasser med en liggeflate i hevetaket på 203 x 135 cm • G FK-takbelegg «Protect» beskytter hevetaket mot hagl og utvendige skader • Lav egenvekt på bare 105 kg • I ytterst stabil sandwich og plast-designelementer på sidene • P remium-vinduer i baderomsveggen for tilstrekkelig lufting (ikke compact- modellene) • T akspoiler for minimering av vindstøy (ikke i GT skyview-versjonen) HEVETAK *modellavhengig EKSKLUSIVSERIE

comfort 600 DB | Hvit farge utvendig

comfort 640 LE | Hvit farge utvendig

diversity GT skyview 640 LE K | Ekspedisjonsgrå farge utvendig

14 INNOVATIV PLANLØSNING MED UNIKT TOROMS-KONSEPT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE Utrolig Åpen romfølelse med stor bevegelsesfrihet. Multifunksjonelt baderom med romdelerdør til bodel og funksjon omkledningsrom. Omkledningsrommet kan utvides ved at baderomsveggen svinges innover. Modell 640 LE RB STANDARDUTSTYR: Stor sittegruppe Toroms-konsept med romdelerdør 84 l kompressor- kjøleskap ved fronten av kjøkkenet Universalhøyskap XL-flexibad «1000+ funksjon omkledningsrom» Stort kles-/ sengetøyskap under bakre seng To møbel- konsepter Hybrid- hevetak family-for-4 TILVALG: first class – two rooms 640 LE RB | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg Paris MALIBU VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS charming GT skyview/ coupé

15 360° first class – two rooms 640 LE RB | Møbelkonsept Cherry Classic Badet er skjult på bildet FIRST CLASS – TWO ROOMS

16 1 PREMIUMKJØKKEN first class – two rooms 640 LE RB | Premiumkjøkken med stor kjøkkenbenk

17 2 2 3 4 Premiumskjøkkenets fordeler: 1 Stor kjøkkenbenk og tre dype, rullelagrede kjøkkenskuffer med softclose-inntrekk og integrert bestikkinnsats av tre 2 Kraftig kompressorkjøleskap på 84 liter er integrert i inngangsområdet ved fronten av kjøkkenet, lett tilgjengelig både fra innsiden og utsiden 3 Stor oppbevaringsskuff med uttrekkbar, integrert avfallsbeholder (i atskilt hygiene- område) ved forsiden av sittebenken. 4 Komfortabel tilgang ovenfra til oppbevaringsrommet i sittebenken med «ett-grepstilgang» uten å måtte fjerne putene 5 Gasskomfyr med to bluss, elektrisk tenner og praktisk glasslokk 6 Plant deksel over oppvaskkummen som ekstra arbeids- og oppbevaringsplass 7 Universal-høyskap til individuell bruk som kjøkken-, sengetøy- eller ekstra høyt klesskap 84 l kompressorkjøleskap – innvendig tilgang Kjøleskap – utvendig tilgang Stor oppbevaringsskuff med integrert avfallsbeholder Oppbevaringsplass i sittebenken FIRST CLASS – TWO ROOMS

18 1 OMKLEDNINGSROM – ENESTÅENDE I VAN-KLASSEN first class – two rooms 640 LE RB | Toroms-konsept med omkledningsrom takket være romdeling mot bodelen

19 I II III IV III IV I V V II V Fordeler ved omkledningsrommet: 1 Omkledningsrom takket være romdeling mot bodelen med romdelerdør med svingelement 1 Større bevegelsesfrihet med den svingbare baderomsveggen 2 Alternativt kan to skyvesjalusier brukes til å lukke av baderommet 3 Fra omkledningsrommet er det enkel tilgang til de separate kles- og sengetøyskapene under de langsgående enkeltsengene og til universal-høyskapet De I to skyvesjalusiene for samtidig og variabel avdeling av baderommet, toalettet eller dusjkabinettet mot omkledningsrommet. II Toalettet kan svinges vekk og gi en perfekt utnyttelse av plassen. III Romdelerdøren inkl. svingelement skiller bodel og omkledningsrom. VI Badeveggen kan vippes opp og sørger for maksimal bevegelsesfrihet. Ved å åpne III romdelerdøren og vippe ut svingelementet får man et skille mot bodelen og dermed et omkledningsrom - og det med bare to håndgrep. Takket være VI badeveggen som vippes innover på badet oppstår maksimal bevegelsesfrihet, spesielt i skulderhøyde. Det ferdige omkledningsrommet med romdeler mot bodelen, større plass fram til badet og tilgang fra omkledningsrommet til de V separate kles- og sengetøyskapene under de langs- gående enkeltsengene og universal-høyskapet. De I to skyvesjalusiene med dobbelt funksjon: – dusjskille – s amtidig skille mellom baderom samt toalett og omkledningsrom Det II svingbare toalettet i parkeringsposisjon. Kjøre- og botilstand Romdeling Omkledningsrom FIRST CLASS – TWO ROOMS

20 2 1 83 cm 100 cm KLESSKAP Universal-høyskap Ekstra stort klesskap med tilgang forfra og ovenfra

21 3 99 x 54 x 39 cm 41 x 63 x 13 cm Fordelene ved oppbevaringsplass og klesskap: 1 Universal-høyskapet kan brukes individuelt som kjøkken-, sengetøy- eller ekstra høyt klesskap – alle funksjonene kan kombineres 2 Et ekstra stort klesskap under den langs- gående enkeltsengen på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra takket være hevefunksjon og separat madrassdel 3 Stort sengetøyskap med to separate opp- bevaringsrom under den langsgående enkeltsengen på førersiden, lett tilgjengelig ovenfra med foldemekanisme og «ett-grepsåpning» Stort sengetøyskap med «ett-grepstilgang» FIRST CLASS – TWO ROOMS

22 Modeller 600 DB K, 640 LE K ALLROUNDER MED XL-KJØKKEN- KOMFORT OG STORSLÅTT ROMFØLELSE Åpen romfølelse med enorm bevegelsesfrihet og fri siktlinje. XL-komfortkjøkken med kraftig 84 liters kompressorkjøleskap i separat kombi-universalskap, ekstra store arbeids- og avlastningsflater samt ekstra brede og dype kjøkkenskuffer og perfekt konsept for oppbevaringsplass. Stor sittegruppe Større bevegelsesfrihet XL-komfortkjøkken med ekstra stor kjøkkenbenk 84 l kompressor- kjøleskap i universalskap XL-flexibad «1000» Stort klesskap under hekkseng To møbelkonsepter Hybrid- hevetak family-for-4 STANDARDUTSTYR: TILVALG: diversity 640 LE K | Møbelkonsept Cherry Classic | Interiørvalg London MALIBU VAN DIVERSITY charming GT skyview/ coupé

23 360° diversity 640 LE K | Møbelkonsept Cherry Style Badet er skjult på bildet DIVERSITY

24 1 2 3 4 XL-KOMFORTKJØKKEN Fordeler ved XL-komfortkjøkkenet: 1 1 Universal-kombiskap med kraftig 84 l kom- pressorkjøleskap under 2 Ekstra stor kjøkkenbenk takket være plan utvidet arbeidsflate med enhåndsbetjening i inngangsområdet, multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen og ekstra arbeids- og avlastningsplass over kjøleskapet 3 Tre ekstra brede og dype rullelagrede kjøkkenskuffer med dobbelt lås, softclose-inntrekk og integrert bestikkinnsats av tre 4 Stor oppbevaringsskuff for matvarer på for- siden av sittebenken, på baksiden komfortabel tilgang til oppbevaringsrommet i sittebenken ovenfra med «ett-grepstilgang» uten å måtte fjerne putene 5 Uttrekkbar avfallsbeholder integrert i sitte- benken (i atskilt hygieneområde) 6 Gasskomfyr med to bluss, elektrisk tenner og praktisk glasslokk Universal-kombiskap med 84 l kompressorkjøleskap Plan utvidet arbeidsflate Ekstra brede kjøkkenskuffer Oppbevaringsskuff og oppbevaringsplass i sittebenken

25 1 2 83 cm 3 99 x 54 x 39 cm 41 x 63 x 13 cm 74 cm KLESSKAP Fordelene ved klesskapene: 1 Ekstra stort klesskap under den langsgående enkeltsengen på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra takket være hevefunksjon og separat madrassdel (640 LE K) 2 Stort sengetøyskap med to separate opp- bevaringsrom under den langsgående enkeltsengen på førersiden, lett tilgjengelig ovenfra med foldemekanisme og «ett-grepsåpning» (640 LE K) 3 To separate klesskap under den tverrstilte bakre sengen på passasjersiden, enkelt tilgjengelig ovenfra, fremre klesskap i tillegg tilgjengelig forfra, bakre klesskap kan utvides mot oppbevaringsrommet i bakre del (600 DB K) diversity 640 LE K | Klesskap med tilgang forfra og ovenfra diversity 640 LE K | Sengetøyskap med «ett-grepstilgang» diversity 600 DB K | To klesskap under den tverrstilte bakre sengen DIVERSITY

26 Modeller 600 DB, 640 LE KOMFORTMESTEREN Mer komfort ved at kjøleskapet er plassert i bekvem høyde. Maksimal kjøkkenkomfort med ekstra arbeids- og avlastningsflater og ekstra brede kjøkkenskuffer. Kjøleskap i separat kombiskap i full høyde. Underliggende universal-klesskap, flere klesskap med mye plass under bakre seng. Stor sittegruppe Komfortkjøkken med utvidelse av kjøkkenbenken 80-l-kjøleskap plassert på bekvem gripehøyde XL-flexibad «1000» Klesskap med inntil 100 cm innvendig høyde Stort oppbevaringsrom i bakre del Tre møbelkonsepter STANDARDUTSTYR: TILVALG: comfort 640 LE | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg London MALIBU VAN COMFORT charming GT skyview/ coupé

27 360° comfort 600 DB | Møbelkonsept Torino | Interiørvalg London COMFORT

28 1 KOMFORTKJØKKEN comfort 640 LE | Møbelkonsept Cherry Style Badet er skjult på bildet

29 2 3 4 5 Fordeler ved komfortkjøkkenet: 1 Ekstra stor kjøkkenbenk takket være plan utvidelse av arbeidsflaten med enhånds- betjening i inngangsområdet 2 Kjøleskapet er plassert i behagelig høyde og sørger dermed for mer komfort 3 Tre ekstra brede og dype rullelagrede kjøkkenskuffer med dobbelt lås, softclose-inntrekk og integrert bestikkinnsats av tre 4 Komfortabel tilgang ovenfra til oppbevaringsrommet i sittebenken med «ett-grepstilgang» uten å måtte fjerne putene 5 Stor oppbevaringsskuff med uttrekkbar, integrert avfallsbeholder (i atskilt hygiene- område) ved forsiden av sittebenken. 6 Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen med veggholder kan brukes som skjærebrett, utvidet oppbevaringsplass eller plan kjøkkenbenk 7 Gasskomfyr med to bluss, elektrisk tenner og praktisk glasslokk 80-l-absorpsjonskjøleskap i bekvem høyde Ekstra brede kjøkkenskuffer Oppbevaringsplass i sittebenken Stor oppbevaringsskuff med integrert avfallsbeholder COMFORT

30 100 cm 2 83 cm 1 KLESSKAP Ekstra høyt universal-klesskap i «kleshengerdybde», med tre skuffer comfort 640 LE | Klesskap med tilgang forfra og ovenfra

31 3 4 99 x 54 x 39 cm 41 x 63 x 13 cm 74 cm Fordelene ved klesskapene: 1 Universal-klesskap med belysning under kjøleskapet, på venstre side med tre skuffer og på høyre side et separat klesskap med 100 cm innvendig høyde 2 Et ytterligere, ekstra stort klesskap under den langsgående enkeltsengen på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra takket være hevefunksjon og separat madrassdel (640 LE) 3 Stort sengetøyskap med to separate opp- bevaringsrom under den langsgående enkeltsengen på førersiden, lett tilgjengelig ovenfra med foldemekanisme og «ett-grepsåpning» (640 LE) 4 To ytterligere klesskap under den tverrstilte bakre sengen på passasjersiden, enkelt tilgjengelig ovenfra, fremre klesskap i tillegg tilgjengelig forfra, bakre klesskap kan utvides mot oppbevaringsrommet i bakre del (600 DB) comfort 640 LE | Sengetøyskap med «ett-grepstilgang» comfort 600 DB | To ytterligere klesskap under den tverrstilte bakre sengen COMFORT

32 1 comfort 600 DB | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg Paris | Stor sittegruppe «Maxi 4», standard overskap over førerhuset BO FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT

33 61 cm 2 3 5 6 4 24" Fordelene ved bodelen: 1 Stor sittegruppe «Maxi 4» for fire personer, de svingbare førersetene er perfekt integrert, bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordplaten 1 Overskap med frontluke over førerhuset (ikke eksklusivserie charming) 2 Designhyller over sittegruppen (bortfaller ved tilvalg LED-flatskjerm) 3 Tilvalg: 24"-LED-flatskjerm over sittegruppen 3 Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet til sittegruppen, med lenseklaff og hengsler av høy kvalitet, enkel og lettvint adkomst takket være «ett-grepstilgang» 5 Fri gjennomgang forfra og bakover og størst mulig bevegelsesfrihet, takket være skyve- døren for baderommet (ikke 640 LE RB) 6 Elegant inngangsområde med Malibu branding i krom og indirekte markerings- belysning 7 Sittegruppe med åpen geometri gir større gjennomgangsbredde i kjøkkenseksjonen og bodelen 8 Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslyset 9 Fri siktlinje gir perfekt romfølelse (ikke 600 DB, 640 LE) Designhyller over sittegruppen Oppbevaringsplass med lenseklaff og hengsler i toppkvalitet Tilvalg: 24"-LED-flatskjerm Baderom-skyvedør for fri gjennomgang forfra og bak med samtidig tilgang til badet Elegant inngangsområde COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

34 1 2 Svingbart toalett XL-FLEXIBAD «1000» Enormt dusjrom XL-flexibad «1000» | Mer komfort og utrolig god plass Toalett som kan svinges vekk Skyvesjalusier FIRST CLASS – TWO ROOMS | DIVERSITY | COMFORT

35 3 4 5 50 cm XL-flexibad «1000»: 1 Toalett som kan svinges bort for perfekt plassutnyttelse, enormt mye plass for håndvask og dusjing, toalettet er usynlig i parkert stilling når det er svingt inn under bakre seng 2 Dusjrommet har to skyvesjalusier og kan dermed atskilles komplett, uten det ellers vanlige dusjforhenget som blir hengende fast over alt 3 God plass til hodet over vasken, stort speil og praktisk vegghylle 4 Stort skap til badeting under vaskeservanten XL-flexibad «1000» (600 DB, 640 LE, 600 DB K, 640 LE K) 5 Plassbesparende, todelt skyvedør for ekstra bred inngang til badet XL-flexibad «1000+ funksjon omkledningsrom» (640 LE RB) 6 Romdelerdøren inkl. svingelement skiller bodel og omkledningsrom Badespeil og praktisk vegghylle Stort skap under vaskeservant Skyvedør med ekstra bred baderomsinngang COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

36 202 x 90 cm 189 x 102 cm 1 SOVEROM – LANGSGÅENDE ENKELTSENGER «200+» first class – two rooms 640 LE RB | Møbelkonsept Cherry Classic | Langsgående enkeltsenger «200+» med store overskap på siden Modeller: 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB

37 191 x 164/ 150 cm 2 SOVEROM – TVERRSTILT BAKRE SENG «B160+» diversity 600 DB K | Møbelkonsept Cherry Style | Tverrstilt bakre seng «B160+» med overskap og hjørnehyller Modeller: 600 DB, 600 DB K COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

38 3 5 4 6 SOVEROM - INNSTIGNING I SENG, OPPBEVARINGSROM, KOMFORT Trapp med ekstra oppbevaringsrom| 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB Trinnene kan tas ut fleksibelt | 600 DB, 600 DB K Overskap og hjørnehyller bakerst | 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB Overskap hele veien rundt bak | 600 DB, 600 DB K

39 7 8 Fordeler ved soverommene: 1 Langsgående enkeltsenger «200+» med mer enn 200 cm liggelengde på passasjersiden (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 2 Tverrstilt bakre seng «B160+» med ekstra stor liggeflate (600 DB, 600 DB K) 3 Lett tilgang til sengen via trapp (med oppbevaringsrom) som kan tas helt ut (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 4 Overskap og hjørnehyller på fører- og sjåfør- siden med romslig sittehøyde (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) 5 Trinnene kan tas ut fleksibelt så det er lett å gå opp i sengen (600 DB, 600 DB K) 6 Overskap med åpne hjørnehyller hele veien rundt (600 DB, 600 DB K) 7 Ventilert sengebunn og kvalitets-kaldskummadrass for perfekt ligge- kvalitet 8 Beskyttelse mot kulde og støt på bakrutene 9 Innvendig er tak og vegger kledd med et eksklusivt klimatrekk av mikrofiber 10 Tilvalg: Innleggspute mellom de langsgående enkeltsengene for utvidelse av liggeflaten (640 LE, 640 LE K, 640 LE RB) Ventilert sengebunn og kvalitets-kaldskummadrass Beskyttelse mot kulde og støt på bakrutene COMFORT | DIVERSITY | FIRST CLASS – TWO ROOMS

40 Modeller 540 DB, 600 LE TIL HVERDAGSBRUK MED KORTE KJØRETØYLENGDER UNDER 6 METER Fleksibel allrounder, særlig egnet for bruk i byen og ideell som bil nummer to. Maksimal komfort med ekstra kort kjøretøylengde basert på vel gjennomtenkt, kompakt rominndeling. STANDARDUTSTYR: Kompakt sittegruppe Kompakt kjøkken 84 l kompressorkjøleskap i sidekjøkken Plass- besparende kompaktbad Inngangshøyde til seng bare 64 cm (540 DB) Stort sengetøy-/ klesskap To møbelkonsepter Hybrid- hevetak family-for-4 TILVALG: compact 600 LE | Jerngrå metallic farge utvendig MALIBU VAN COMPACT

41 360° compact 540 DB | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg Ancona COMPACT

42 2 4 3 1 5 24" BODEL Fordeler ved bodelen: 1 Kompakt sittegruppe for fire personer, de svingbare førersetene er perfekt integrert, bodelsbord med uttrekkbar utvidelse av bordplaten 2 To designhyller over sittegruppen (bortfaller ved tilvalg LED-flatskjerm) 3 Tilvalg: 24’’ LED-flatskjerm over sittegruppen 4 Overskap med frontluke over førerhuset, der bodelsbordet kan stues bort under kjøring 5 Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet til sittegruppen, med lenseklaff og hengsler av høy kvalitet, enkel og lettvint adkomst takket være «ett-grepstilgang» 6 Elegant inngangsområde med Malibu branding i krom og indirekte markeringsbelysning 7 Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslyset 8 Stor takluke Midi Heki over sittegruppen compact 540 DB | Møbelkonsept Cherry Style | Interiørvalg London| Kompakt sittegruppe To designhyller Tilvalg: 24"-LED-flatskjerm Oppbevaringsrom i dobbeltgulvet med lenseklaff Overskap i førerhuset med frontluke

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ3ODU=