KATALOG MALIBU BOBILER

EKSTRAKLASSEN MALIBU BOBILER 2023 INTEGRERT / DELINTEGRERT

Malibu delintegrert Kompakt- | Komfort-pluss-klasse T 430 LE T 460 LE Standardkjøretøy Fiat Ducato Fiat Ducato Standard chassis Flat ramme 35 light Flat ramme 35 light Standard motor Diesel 2,2 I Diesel 2,2 I Effekt (kW/hk) 103 / 140 103 / 140 Lengde / bredde / høyde (mm)16) 17) 18) 6900 / 2270 / 2940 7200 / 2270 / 2940 Hjulavstand (mm) 3800 4035 Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm) 170 / 390 170 / 390 Ståhøyde i bodel (mm) 1980 1980. Hekkgarasje innvendig høyde (mm) 1200 1200. Dørbredde/ -høyde hekkgarasje passasjerside (mm) 950 x 1140 1050 x 1140 Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm) 950 x 1140 1050 x 1140 Tekn. tillatt totalvekt (kg) 23) 3500 / 4 2501 3500 / 42501 Mål i kjøreklar Tilstand (kg) 7) 2.910 (2.765-3.056) 2.990 (2.841-3.140) Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) 14) 240 156 Tilhengervekt maks. (kg) 27) 2000 2000 Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte 22) 4 4 1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Illustrasjon i prislisten: Kjøretøyets tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Hvis kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette er en overtredelse som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg). 2. VEKT I KJØREKLAR STAND Vekten i kjøreklar stand tilsvarer kjøretøyets (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkreparasjonssett og med 90% full drivstofftank) pluss en lovbefalt fastsatt vekt for føreren på 75 kg. Vekten i kjøreklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner: • kjøretøyets tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker; • standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikken er med i standard leveringsomfang; • 100% full ferskvannstank ved kjøring (fylling for kjøring iht. produsentens angivelser). Du finner produsentens angivelser til fylling for kjøring i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene).Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100% full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg; • 90% full drivstofftank inklusive drivstoff; • føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg. Det dreier seg ved vekten i kjøreklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg). VIKTIG RETTSLIG OG TEKNISK INFORMASJON OM VALG OG KONFIGURASJON AV BOBILEN DIN Hver bobil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som ved kjøring ikke må overskrides. Ved valg og konfigurasjon av din bobil eller van (heretter: „bobil“) er de tekniske og lovbefalte grenser for vekt av bobilen derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rollte. Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for vekt av din bobil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din supplerende hjelp. Angivelser til vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en type- godkjent beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand levert til deg på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den i salgsdokumentene angitte pålydende verdien. Den rettslig tillatte toleransen utgjør ± 5%. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurasjon av bobilen din. For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel: Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter: Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand: Rettslig tillatt toleranse på ± 5%: 2 900 kg 2 755 til 3 045 kg 145 kg Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranse- området oppstår derfor bare meget sjeldent.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på ± 5% (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjons- prosessen. For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på ± 5%, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstillelse i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy. 3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER/VEKT PASSASJERER Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Av antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bobil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså 3*75 kg = 225 kg. Angivelsen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgs- dokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass. Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr. 4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet. Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet. Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, satelittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt hhv. pakkevektene av utstyrpakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig. 5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTELAST Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides. Angivelse av vekt for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene). Illustrasjon i prislisten: Malibu delintegrert Kompakt- | Komfort-pluss-klasse T 430 LE T 460 LE Standardkjøretøy Fiat Ducato Fiat Ducato Standard chassis Flat ramme 35 light Flat ramme 35 light Standard motor Diesel 2,2 I Diesel 2,2 I Effekt (kW/hk) 103 / 140 103 / 140 Lengde / bredde / høyde (mm)16) 17) 18) 6900 / 2270 / 2940 7200 / 2270 / 2940 Hjulavstand (mm) 3800 4035 Høyde i dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm) 170 / 390 170 / 390 Ståhøyde i bodel (mm) 1980 1980. Hekkgarasje innvendig høyde (mm) 1200 1200. Dørbredde/ -høyde hekkgarasje passasjerside (mm) 950 x 1140 1050 x 1140 Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm) 950 x 1140 1050 x 1140 Tekn. tillatt totalvekt (kg) 23) 3500 / 4 2501 3500 / 42501 Mål i kjøreklar Tilstand (kg) 7) 2.910 (2.765-3.056) 2.990 (2.841-3.140) Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) 14) 240 156 Tilhengervekt maks. (kg) 27) 2000 2000 Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte 22) 4 4 Ved den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten skal det sikres, at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter leveringen av et kjøretøy av produsenten også faktisk kan utnyttes for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr fra fabrikken, at det fremdeles blir igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

Minste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L) Ved en bobil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. 10 kg * (4 + 7) = 110 kg. Derved gjelder: „n“ = høyeste antall passasjerer pluss fører og „L“ = totallengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma). 3 500 kg - 2 900 kg - 3*75 kg - 110 kg = 265 kg Teknisk tillatt totalvekt Vekt i kjøreklar stand Vekt av passasjerer Minste nyttelast Tilleggsutstyr Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig. Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides. For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg: For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende: Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1% over den nominelle verdien: 3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg - 265 kg = 81 kg Teknisk tillatt totalvekt Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene) Vekt av passasjerer Vekt tilleggsutstyr Faktisk mulighet for lastekapasitet (< minste nytte- last på 110 kg); den minste nyttelasten blir altså i dette eksemplet underskredet med 29 kg For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbefalte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten. Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veiing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for å redusere vekten, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.). Illustrasjon i prislisten: Artikkel nr. kg Chassis Fiat Ducato 310021 Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d-Final, f35,- automatgir 26) 37) 55 310024 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. girkasse 37) 20 310025 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d-Final, f35 light, 9G-automatgir 26) 37) 55 310026 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), man. girkasse 36) 37) 60 310027 Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), 9G-automatgir 36) 37) 55 330325 16 tommers stålfelger Fiat i stedet for 15 tommers for f35 light chassis 16 330330 16” aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis i forbindelse med man. girkasse -8 330340 16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse -10 310630 Ratt og girkule i skinn - 310632 Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) 39) - 310500 Klimaautomatikk førerhus 1) - 331615 Fiat full-LED-hovedlys 49) - 310675 LED-kjørelys i stedet for standard kjørelys 49) - 331614 Tåkelys med svinglys 2 311300 Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering 10 311410 Tilhengerfeste 46) 60 Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten. 6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter: Hvis du bestiller vårt eksempelkjøretøy (jf. under siffer 5.) f.eks. med et tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer det på grunnlag av standardverdien for vekten i kjøreklar stand kalkulatorisk i en nyttelast på 225 kg.

3 500 kg - 2 929 kg - 3*75 kg = 196 kg - 150 kg Teknisk tillatt totalvekt Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene) Vekt av passasjerer Faktisk mulig lastekapasitet Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigurasjonen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt. Du finner mer informasjon på nettet! Den faktiske mulige lastekapasitet som er tilgjengelig, kan på grunn av toleransene avvike fra denne verdien og ligge høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1%, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg: OPPDATERT KJØRETØYVEKTENE 01/2023 Vær oppmerksom på at de nye kjøretøyvektene er gyldige fra 1. januar 2023. Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt din handelspartner. Du finner detaljert informasjon på nr. 2. Du finner detaljert informasjon på nr. 5. Du finner detaljert informasjon på nr. 3. * ** *** MALIBU BOBILER MODELL VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%) VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD** MAKS. ANTALL SITTEPLASSER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)*** I 441 LE 2 950 kg (2 803 - 3 098 kg) 202 kg 4 I 430 LE 3 015 kg (2 864 - 3 166 kg) 133 kg 4 I 460 LE 3 095 kg (2 940 - 3 250 kg) 48 kg 4/5 I 490 LE 3 160 kg (3 002 - 3 318 kg) 65 kg 3/4-5 I 500 QB 3 155 kg (2 997 - 3 313 kg) 70 kg 3/4-5 T 430 LE 2 910 kg (2 765 - 3 056 kg) 240 kg 4 T 460 LE 2 990 kg (2 841 - 3 140 kg) 156 kg 4 T 490 LE 3 045 kg (2 893 - 3 197 kg) 97 kg 4 T 500 QB 3 025 kg (2 874 - 3 176 kg) 118 kg 4

2 WWW.MALIBU-MOTORHOMES.COM Patenter – forsprang ved innovasjon! Patenter er modell- og landsspesifikke, betegnelser kan avvike. Det er mye mer å si om bobilene våre enn det som får plass i katalogen! Derfor inviterer vi deg til nettsiden vår der du kan finne mye nyttig informasjon, bilder og interaktivt inn- hold. Opplev din egen drømme-Malibu, enten du er hjemme eller ute på tur! Du trenger bare skanne QR-kodene i katalogen med kameraet i smarttelefonen din eller nettbrettet ditt, så kommer du til det temaet du er interessert i. Merket med ekte fordeler Side 3 Ekstraklassen: Kvalitet overbeviser Side 5 Malibus modellprogram Side 6 Kompaktklasse/komfort-pluss-klasse Side 9 Malibu integrert Side 10 Malibus delintegrert Side 12 Malibu bobiler integrert og delintegrert detaljert Bodel Side 14 Kjøkken Side 18 Bad og omkledningsrom Side 22 Soverom Side 28 Malibus løfte om fordeler Side 32 Karosserikonstruksjon i særklasse Side 34 Varme- og klimateknikk Side 36 Største oppbevaringsrom i sin klasse Side 38 Pedelec-/scootergarasje Side 42 M øbler av høy kvalitet med Side 44 dobbel forbindelsesteknikk Siktkonsept i førerhuset Side 46 Malibu interiør og eksteriør Interiørvalg Side 47 Møbelkonsept og aluminiumsfelger Side 48 Malibu Test & Rent – nytelse på prøve Side 49 Facebook Instagram YouTube Nyhetsbrev

3 Allerede da Carthago-gründeren Karl-Heinz Schuler introduserte de første Malibu-modellene på markedet i 1979, var kvaliteten på høyeste nivå. Frem til i dag kan denne opprinnelsen fortsatt merkes i våre integrerte og delinte- grerte bobiler, akkurat som vår 40-årige erfaring fra premiumsegmentet setter spor etter seg. Du søker noe utenom det vanlige? Da er en Malibu bobil i særklasse akkurat det riktige! Det som formidles allerede av det første inntrykket, blir stadig tydeligere jo mer du studerer det: så mange gjennomtenkte detaljer, så mye mer av alt det som utgjør en komfortabel reiseform. For eksempel dobbeltgulvet med sitt store oppbevaringsrom som er unikt i denne klassen, den luksuriøse karosserikonstruksjonen med elegant avrunding av tak og sider eller møblene av ekstra høy kvalitet med dobbel forbindelsesteknikk. Vi investerer mer kunnskap, tid og kostnader enn andre for å tilby deg flere fordeler. Mer funk- sjonalitet, mer komfort, mer oppbevaringsplass, mer velvære. Malibu bobiler i GENERASJON M setter ikke bare en helt ny standard for toppklassen – de skal alltid være de beste bobilene i sin klasse for å kunne gi deg de beste ferieopplevelsene i ditt liv. FORETAKSGRUPPEN AV GOD FAMILIE – MERKET MED EKTE FORDELER Malibu integrert | I 500 QB Hovedkontor til Carthago-gruppen er i den tyske byen Aulendorf i Oberschwaben

4 2018 2015 2021 2022 2013 EN ENESTÅENDE SUKSESSHISTORIE Mailbu bobiler vinner European Innovation Award i kategorien «Totalkonsept». Dessuten utvides det internasjonale service- og forhandlernettet til nesten 100 forhandlere over hele Europa. Innvielse av Carthago City i den sørtyske Aulendorf med stor salgsutstilling. Eksklusiv presentasjon på Caravan Salon i Düsseldorf: De nye integrerte og delintegrerte bobilene fra Malibu begeistrer! Utmerkelse fra fagtidsskriftet AutoBild Reisemobil som årets nyhet. De nye modellene komplette- rer vårt bobiltilbud: den kun 6,67 m lange enkeltsengmodellen I 441 LE og de ekstra kom- fortable modellene I/T 490 LE og I/T 500 QB. Lansering av Malibu GENERASJON M. Alle Malibu bobiler skinner fra nå av med nytt utseende og overbeviser både innvendig og utvendig. Toppteknikk i toppklassen, luksuriøs karosseri- konstruksjon, kuldebrofri tak- / veggforbindelse via fullflatelimte bærebjelker kombinert med sprek design og møbler av høy kvalitet.

5 MALIBU KVALITET OVERBEVISER! FORETAKSGRUPPEN Kinder, Kinder, 10/2021 | Presentasjon: Malibu I 490 LE «Malibu I 490 LE er et toppkjøretøy. [...] Alt er gjennomtenkt, og kvaliteten er perfekt. Kjøretøyet passer ypperlig til en ferie med fire personer.» «Dette var overbevisende. Malibu har vist at den er en komfortabel kvalitets-bobil for helårsbruk. Konseptet er både gjennomtenkt og svært brukervennlig.» Auto Bild Reisemobil, 05/2022 | Langtidstest: Malibu T 430 LE Auto Bild Reisemobil, 03/2022 | Langtidstest: Malibu T 430 LE «Her kombineres høy kjørekomfort med ekstra avslappende stemning i bodelen […] Alle testpersonene var begeistret over den koselige sittegruppen med lettstelte møbelstoffer.» «Redaksjonen likte Malibu I 441 LE med en gang. Stylingen er sprek, rominndelingen vellykket og kjøreegenskapene førsteklasses takket være den korte hjulavstanden. Den nye Fiat Ducato med godt lydisolert motor og møblene helt uten skramling gjør det ekstra fristende å dra på langtur i den integrerte modellen.» Reisemobil International, 04/2022 | Langtidstest: Malibu I 441 LE «På oppløpssiden overbeviser den delintegrerte modellen med komfortable senger og et sjenerøst romkonsept […] Av og til er alt rett og slett godt. God komfort, god design og god stemning.» Auto Bild Reisemobil, 10/2021 | Langtidstest: Malibu T 430 LE «Her får vi oppleve luksus på en ny måte. Kjøretøyene fra Malibu er kjent for kompromissløs komfort. Den kompakte I 441 LE har god plass i bodelen, over- bevisende produksjonskvalitet og flotte detaljløsninger. Samtidig er den kompakt nok til avslappede jøreturer på idylliske landeveier.» AutoBild Reisemobil, 03/2022 | Test: Malibu I 441 LE «Et riktig valg for alle som er opptatt av komfort og kvalitet, og som forventer de beste løsningene helt ned til minste detalj. Det ser man allerede i fronten. Som vi forventer av de integrerte modellene fra Carthago har også den store Malibu ekstra god sikt forover og på veien rett foran bilen.» Auto Bild Reisemobil, 05/2021 | Sammenligningstest: Malibu I 490 LE

6 227 cm 667 - 750 cm 294 cm 690 - 745 cm 227 cm 294 cm MODELLPROGRAM, INTEGRERT OG DELINTEGRERT Integrert (I) Delintegrert (T) Produsenten forbeholder seg avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfanget. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyets side.

667 cm 695 cm 7 200/190 x 85 cm 200/190 x 85 cm 195 x 160 cm 195 x 160 cm Malibu I 441 LE Vario-svingbad 667 x 227 x 294 cm 4 4 Stor scootergarasje, 120 cm 2 965 kg 1 245 kg Malibu I 430 LE Malibu T 430 LE Kombinert bad 695 x 227 x 294 cm 690 x 227 x 294 cm 4/5 2/3 4 4 Stor scootergarasje, 120 cm 3 035 kg 2 935 kg 1 175 kg 1 275 kg Kompaktklasse kort kjøretøylengde på opptil 6,95 m, i praksis også egnet i 3,5-tonnsklassen Fordeler: • Kort kjøretøylengde på under 7 m • Innovativ planløsning, spesielt tilpasset for 3,5-tonnsklassen • L-sittegruppe med uttrekkbart skoskap og uttrekkbart sidesete • Plassbesparende kjøkken på siden • Omkledningsrom uten innsyn • Langsgående enkeltsenger med lang liggeflate Fordeler: • Kort kjøretøylengde på under 7 m • Planløsning med høy komfort og lav vekt • L-sittegruppe med uttrekkbart skoskap og sidebenk som kan vippes opp • LED-flatskjerm (opptil 32") på bekvem sikthøyde inkl. TV-uttrekksystem*** • Plassbesparende kjøkken på siden • Omkledningsrom uten innsyn • Langsgående enkeltsenger med lang liggeflate Bad Garasje, innvendig høyde *5. sitteplass med 2-punktsbelte (Malibu integrert) **med tilvalg Pedelec-scootergarasje ***tilvalg Mål (L xBxH) Vekt i kjøreklar stand fra Soveplasser (standard / tilvalg) Lastekapasitet opptil Sitteplasser med 3-punkts-belte (standard / tilvalg)

725 cm 8 200/195 x 85 cm 750 cm 204/195 x 85 cm 748 cm 195 x 160 cm 195 x 160 cm 195 x 160 cm 195 x 145 cm Malibu I 460 LE Malibu T 460 LE Kombinert bad 725 x 227 x 294 cm 720 x 227 x 294 cm 4/5 2/4 4/5* 4 Stor scootergarasje, 120 cm 3 085 kg 2 985 kg 1 125 kg 1 225 kg Malibu I 490 LE Malibu T 490 LE Komfortabelt baderom 750 x 227 x 294 cm 745 x 227 x 294 cm 4/5 2/4 4/5* 4 Stor scootergarasje, 120 cm 3 100 kg 3 025 kg 1 110 kg 1 185 kg Malibu I 500 QB Malibu T 500 QB Komfortabelt baderom 748 x 227 x 294 cm 743 x 227 x 294 cm 4/5 2/4 4/5* 4 Sykkelgarasje 112 cm / 124 cm** 3 095 kg 3 025 kg 1 115 kg 1 185 kg Komfort-pluss-klasse, maksimal komfort utenfor 3,5-tonnsklassen OVERSIKT MODELLPROGRAM Fordeler: • Praktisk planløsning • L-sittegruppe med uttrekkbart skoskap og bred sidebenk som kan svinges opp • TV-uttrekksystem bak sidebenken for 32'' LED-flatskjerm (integrert)*** • Komfortabelt vinkelkjøkken • Helt separat omkledningsrom • Queen-seng på tvers med stor liggeflate Fordeler: • Praktisk planløsning • L-sittegruppe med uttrekkbart skoskap og bred sidebenk som kan svinges opp • Vinkelkjøkken • Omkledningsrom uten innsyn / helt separat omkledningsrom*** • Klesskap i full høyde • Langsgående enkeltsenger med lang liggeflate Fordeler: • Praktisk planløsning • L-sittegruppe med uttrekkbart skoskap og bred sidebenk som kan svinges opp • TV-uttrekksystem bak sidebenken for 32'' LED-flatskjerm (integrert)*** • Komfortabelt vinkelkjøkken • Helt separat omkledningsrom • Langsgående enkeltsenger med lang liggeflate

9 KLASSESAMMENLIGNING KOMPAKTKLASSE Lyst på litt mer? Mer plass, mer utrustning, mer komfort – og alt dette i en attraktiv karosseri med holdbar kvalitet? Da er svaret: Malibu komfort- pluss-klasse. De tre delintegrerte og integrerte bobiler opp-fyller alle ønsker. De er opptil en halv meter lengre enn de største modellene i Malibu kompaktklassen. Centimetere som lønner seg dersom en registrering med 3,5 t ikke er avgjørende og komfort er viktigere enn vekt. Kort og godt: Malibu komfort-pluss-klasse – når du vil ha litt mer. Malibu kompaktklasse: • É n delintegrert og to integrerte modeller fra 6,67 til 6,95 m lengde • Kompakte modeller egnet for å bli registrert med 3,5 t • P lanløsninger med langsgående enkeltsenger • Vario-svingbad eller kombinert bad • S enkeseng som standard for integrerte modeller • A lle kjennetegn på teknikk og komfort ved Malibu GENERASJON M • Tilvalg: Vektøkning til 4,25 t tillatt totalvekt Malibu komfort-pluss-klasse: • F ire delintegrerte og fem integrerte fra 7,20 til 7,50 m lengde • Komfort-pluss-modeller utenfor 3,5-t-tonnsklassen • Planløsninger med langsgående enkeltsenger eller Queen-seng • Kombinert bad eller komfortabelt baderom • Senkeseng som standard for integrert, som tilvalg for delintegrert • Alle kjennetegn på teknikk og komfort ved Malibu GENERASJON M KOMPAKT OG LETT! Kompaktklassen til Malibu bobiler består av både delintegrerte og inte- grerte modeller. Felles for dem alle er at de er under sju meter lange, og at de kan registreres med 3,5 t totalvekt. Det betyr smidige kjøreegen- skaper og at de juridisk sett klassifiseres som personbiler. For eksempel er det tilstrekkelig med førerkort klasse B. Likevel har kompaktklassen alle typiske kjennetegn på Malibu GENERASJON M og dermed full bobil- komfort. Saken er klar: Malibu – kompakt er klasse! KOMFORT-PLUSS-KLASSE DET AVGJØRENDE PLUSS! Malibu delintegrert | T 430 LE I 441 LE | London interiørvalg Malibu integrert | I 490 LE I 500 QB | interiørvalg delskinn Marone

10 360° Malibu integrert | I 490 LE Kjøre- og siktkonsept med beste testverdi XL-bodelsdør «premium two 2.0» Stor L-sittegruppe Omkledningsrom Oppbevaringsrom i dobbeltgulvet Gulvvarmeeffekt STANDARDUTSTYR: TILVALG: ALDE vannbåren sentralvarme (modellavhengig) Uten senkeseng 32“-LED- flatskjerm (modellavhengig) FASCINASJONEN VED KONGEKLASSEN Elegant utvendig design, førsteklasses romfølelse, panoramautsyn og topp kjørefølelse takket være det enestående siktkonseptet i førerhuset på Malibu. Rommelig bobilmiljø og komfortabel tilgang til senkesengen – det er en drøm på hjul. MALIBU INTEGRERT

11 63 cm 2 5 6 7 3 4 1 MALIBU INTEGRERT Sterke sider ved Malibu integrert: 1 Kjøreaktivt, ekstra dypt nedsenket dashbord for tidlig sikt mot veibanen etter bare 2,77 m. Best i test! Tredimensjonalt utformet front, flat innfallsvinkel for mindre luftmotstand, reduksjon av drivstofforbruket og mindre vindstøy 2 XL-bodelsdør «premium two 2.0» med bredere døråpning (63 cm), dobbel sikker- hetslås, ekstra bredt dørvindu, plissé og rullegardin med integrert insektnett 3 Lokket for drivstofftanken er felt inn i flukt med sideveggen 4 Førerhusdør med ekstra lavt innsteg, dobbel sikkerhetslås og elektrisk betjent vindusheis 5 Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet, med tilgang utenfra og innenfra 6 Isolert plisségardin i frontrute med vertikal betjening som solskjerming, innsynsvern, formørkning og isolasjon mot varme og kulde i bodelen 7 Forberedelse for integrert og blendingsfritt plassert monitor for ryggekamera 56° Blendingsfritt plassert monitor for ryggekamera Ekstra dypt nedsenket dashbord og tredimensjonalt formet front Isolert plisségardin i frontrute XL-bodelsdør «premium two 2.0» Tanklokk felt inn i flukt med overflaten Stort dobbeltgulv Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås

12 360° MALIBU DELINTEGRERT DYNAMISK OG SMIDIG De er de stilige kupéene blant bobilene! Det originale fører- huset er slankt, og sammen med den dynamiske takluken formidler det et lett sportslig inntrykk. Malibu delintegrert | T 460 LE XL-bodelsdør «premium two 2.0» Stor L-sittegruppe Trinnløst bodelsgulv Omkledningsrom Oppbevaringsrom i dobbeltgulvet Gulvvarmeeffekt STANDARDUTSTYR: TILVALG: Sentral senkeseng (avhengig av modell) Takvindu «skyview» over førerhuset ALDE vannbåren sentralvarme (modellavhengig)

13 1 2 5 6 4 63 cm 3 MALIBU DELINTEGRERT Sterke sider ved Malibu delintegrert: 1 XL-bodelsdør «premium two 2.0» med bre- dere døråpning (63 cm), dobbel sikkerhetslås, ekstra bredt dørvindu, plissé og rullegardin med integrert insektnett 2 Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet, med tilgang utenfra og innenfra 3 Dreibart fører- og passasjersete med polst- rede armlener, trukket i innredningstoffet 4 Takbaldakiner med integrert, indirekte belysning gir velværefølelse Tilvalg: Takvindu «skyview» med skinntrukket designhimling over førerhus og bodel 5 Store overskap hele veien rundt i førerhus, bodelsområde og soverom 6 Trinnløst gjennomgående One-Level-bodels- gulv, uten snublefeller XL-bodelsdør «premium two 2.0» Stort dobbeltgulv Armlener trukket i innredningsstoffet Tilvalg: Takvindu «skyview» med skinntrukket designhimling Overskap hele veien rundt One level gulv

14 Malibu integrert | I 490 LE | interiørvalg Lisboa BO

15 BODEL I og T Malibu delintegrert | T 460 LE | interiørvalg Ancona

16 1 4 4 3 2 4 Uttrekkbart skoskap LED-atmosfærebelysning 360° bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger LED-arbeidslys LED-arbeidslys og LED-atmosfærebelysning (kan også slås av og på separat) Overskap hele veien rundt over sittegruppen (ved levering uten senkeseng)

17 5 6 6 32" 32" *posisjon og/eller størrelse avhengig av modell Bodelens fordeler: 1 L-sittegruppe med utsvingbart skoskap og oppbevaringssystem for inntil fire par sko integrert i setebenkens sokkel, med LED-dekorlys 2 360° bodelsbord som kan dreies enkelt og greit med fotpedal og forskyves i to retninger 3 Overskap hele veien rundt over sittegruppen gir mye oppbevaringsplass (ved levering uten senkeseng) 4 Stemningsfull bodelsbelysning med mange LED-belysningsspotter over L-sittegruppen, integrert i takbaldakinene og senkeseng-området, arbeidslyset og atmosfærebelysningen kan slås av og på separat 5 Elegant kjøkkenbenk som visuell romdeling og ekstra avlastningsplass 6 Tilvalg: LED-flatskjerm (opptil 32") på bekvem sikthøyde inkl. veggfeste eller uttrekkssystem* 7 Gulvvarmeeffekt der hele dobbeltgulvet er varmet opp med klimalagringsfunksjon Elegant kjøkkenbenk Tilvalg: Elegant integrert design-TV-skap inkl. 32” LED-flatskjerm| I/ T 430 LE Tilvalg: TV-uttrekksystem «Quick up» bak seteryggen på sidebenken | I/T 490 LE, 500 QB BODEL I og T

18 1 2 3 4 (I 441 LE, I/T 430 LE) KJØKKEN PÅ SIDEN Plassparende kjøkken på siden – for korte kjøretøylengder Mye oppbevaringsplass takket være seks dype kjøkkenskuffer Deksel over oppvaskkummen har flere funksjoner Kokeapparat med tre bluss «Master Gourmet»

19 5 6 6 Fordelene med kjøkkenet på siden: 1 Plassbesparende kjøkken på siden muliggjør kort kjøretøylengde 2 Seks dype, rullelagrede kjøkkenskuffer med softclose-inntrekk gir mye oppbevarings- plass, delte fronter gir enkel og grei tilgang og avfallsbeholderen i det adskilte hygiene- området kan trekkes ut separat 3 Ekstra avlastningsplate når dekslet over oppvaskkummen hektes inn i veggfestet 4 Gasskokeapparat med tre bluss med helt glasslokk, uttakbar støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres 5 133-l-slimtower-kjøleskap med separat 12 l fryseskap og tosidig døråpning plassert på bekvem gripehøyde 6 Overskap med mye oppbevaringsplass Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkl. uttrekks- system i overskap 7 Plan kjøkkenbenk med innfelt rund oppvaskkum 8 Kjøkkenbakvegg i dekorglass creme for enkelt renhold og stell 9 Tilvalg: Gassovn med grillfunksjon i under- skap KJØKKENSEKSJONER I og T 133-l-slimtower-kjøleskap på bekvem gripbar høyde Romslige overskap Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkl. uttrekkssystem

20 1 1 VINKELKJØKKEN OG KOMFORTABELT VINKELKJØKKEN (Vinkelkjøkken: I/T 460 LE; komfortabelt vinkelkjøkken: I/T 490 LE, 500 QB) Komfortabelt vinkelkjøkken med buet, ekstra stor kjøkkenbenk og separat flaskeskap | I/T 490 LE, 500 QB Vinkelkjøkken | I/T 460 LE

21 4 2 5 3 Fordeler vinkelkjøkken/komfortabelt vinkelkjøkken 1 Ekstra stor, flat kjøkkenbenk med rund opp- vaskkum og ekstra avlastningsplass når dekslet over oppvaskkummen hektes inn i veggfestet 2 133-l-slimtower-kjøleskap eller stort 153-l-kjøkeskap med tosidig døråpning plassert i praktisk gripehøyde 3 Seks dype, rullelagrede kjøkkenskuffer med softclose-inntrekk gir mye oppbevarings- plass, delte fronter gir enkel og grei tilgang, og bestikkinnsatsen er av tre 4 Avfallsbeholder som kan trekkes ut separat i det adskilte hygieneområdet 5 Overskap med mye oppbevaringsplass Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkl. uttrekks- system i overskap 6 Kokeapparat med tre gassbluss med delt glasslokk, uttakbar trådrist og glassbunn som lett kan rengjøres 7 Elegant kjøkkenbenk for visuell romdeling og som ekstra avlastningsplass 8 Elegant underbelysning av kjøkkenbenker og gulvbelysning 9 Tilvalg: Gassovn med grillfunksjon i underskap Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkl. uttrekkssystem Stort 153-l-kjøleskap | I/T 490 LE, 500 QB Seks dype kjøkkenskuffer og flaskeskap | I/T 490 LE, 500 QB Avfallsbeholder som kan trekkes ut separat KJØKKENSEKSJONER I og T

22 196 cm 3 1 2 3 VARIO-SVINGBAD MED OMKLEDNINGSROM Vario-svingbad: Vaske-, toalett- og dusjrom (I 441 LE) Basisposisjon Stort vaske- og toalettrom Svingbar vaskeservant-speilvegg Stort, komplett separat dusjrom Vaskerom holdes tørt ved dusjing

23 I 4 BADEROM I og T Fordeler med Vario-svingbad: 1 Gjennomtenkt og innovativ: Smart plassøkonomi skaper plass og komfort også med kort kjøretøylengde 2 Takket være en raffinert svingbar vegg oppstår i en håndvending romslig dusj eller et vaske- og toalettrom 3 Stor separat dusj takket være dusjdør, resten av vaskerommet holdes tørt ved dusjing 4 Baderomsdøren skiller bodelen fra soverommet og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn 5 Dusjgulvet har to avløp og plan gulvovergang med One-Level 6 Mange praktiske hyller, stort baderomsskap og speil med bakgrunnsbelysning 7 Godt lys og ventilasjon i badet ved hjelp av takluken Mini Heki Modell I 441 LE med langsgående enkeltsenger: Slik oppstår i en håndvending en romdeler og et omkledningsrom. Baderomsdøren I tjener til romdeling bodel/soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. Omkledningsrom uten innsyn takket være massiv baderomsdør som romdeler mot bodelen Vario-svingbad: Omkledningsrom

24 1 3 4 2 KOMBINERT BAD MED OMKLEDNINGSROM Kombinert bad: Vaske-, toalett- og dusjrom (I/T 430 LE, 460 LE) Det kombinerte badet har alt du trenger: vaske- og toalettområde og separat dusj Runddusj med buede skyvedører – vaskerommet holdes tørt under dusjing Romslig skap under vaskeservant Stort speilskap med hylleinndeling

25 5 I II III I Fordeler med kombinert bad: 1 Buet vaskeservant 2 Helt separat runddusj med buede skyvedører, dusjgulv med to avløp, praktiske hyller integrert i dusjveggen og som tilvalg vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign 3 Stort skap under vaskeservanten 4 Romslig speilskap med hylle- inndeling, flere oppbevaringsplasser og ekstra speil ved siden av speilskapet 5 Baderomsdøren adskiller bodel/ soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn, den massive tre-skyvedøren (tilvalg) i soverommet muliggjør en romdeling til og gir et komplett separat omkledningsrom (I/T 460 LE) 6 Godt lys og ventilasjon i badet ved hjelp av takluken Mini Heki med håndklestang Omkledningsrom uten innsyn ved hjelp av separat baderomsdør Modell I/T 430 LE med langs- gående enkeltsenger: Slik oppstår i en håndvending en romdeler og et omkledningsrom. Baderomsdøren I tjener til romdeling bodel/soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. Modell I/T 460 LE med langs- gående enkeltsenger: Slik oppstår en romdeling i bare tre trinn og et omkledningsrom som er adskilt fra bodel/ soverom. Baderomsdøren I og den uttrekkbare romavdeleren II tjener til romdeling bodel/ soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. Den massive tre-skyvedøren (tilvalg) III i soverommet muliggjør en ytterligere rom- deling og gir et helt separat omkledningsrom. Kombinert bad: Omkledningsrom BADEROM I og T

26 198 cm 1 2 3 I II KOMFORTABELT BADEROM MED OMKLEDNINGSROM Komfortabelt baderom: Vaske-, toalett- og dusjrom (I/T 490 LE, 500 QB) Romslig vaske- og toalettrom Stor runddusj på motstående side Helt separat omkledningsrom | I/T 490 LE Modell I/T 490 LE med langs- gående enkeltsenger: Slik oppstår en romdeling i bare to trinn og et omkledningsrom som er adskilt fra bodel/soverom. Baderomsdøren I tjener til rom- deling bodel/soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. De massive tre-skyvedørene II i soverommet muliggjør en ytter- ligere romdeling og gir et helt separat omkledningsrom. Komfortabelt baderom: Omkledningsrom

27 4 I II I II III IV Fordeler komfortabelt baderom: 1 Separat vaske- og toalettrom med mye bevegelsesfrihet 2 Stort dusjrom overfor vaske- og toalettrom med en ståhøyde på 198 cm og flat adgang til dusjen 3 Bodel/soverom, massive tre-skyvedører i soverommet muliggjør en ytter- ligere romdeling og gir et helt separat omkledningsrom (I/T 490 LE) 4 Baderomsdøren adskiller bodelen/soverommet, den uttrekkbare TV-veggen og romdeleren i soverommet muliggjør en romdeling til og gir et helt separat omkledningsrom eller fleksibel plassering av TV-en (I/T 500 QB) 5 Romslig speilskap med hylleinndeling 6 Håndklestang over runddusj i takluke 7 Godt lys og ventilasjon i vaske- og toalettrom ved hjelp av takluken Mini Heki Helt separat omkledningsrom | I/T 500 QB Modell I/T 500 QB med Queen-seng: Slik oppstår en romdeling i få trinn og et om- kledningsrom som er adskilt fra bodel/soverom. Baderomsdøren I tjener til romdeling bodel/soverom og danner samtidig et omkledningsrom uten innsyn. Den uttrekkbare TV-veggen og romdeleren II i soverommet muliggjør en ytterligere rom- deling og gir et helt separat omkledningsrom. Baderomsdøren I plassert som romdeler mellom bodel og soverom. Den uttrekkbare TV-veggen og romdeleren II i midtstilling sørger for avslappet TV-titting. Den svingbare veggen III og det uttrekkbare skyveelementet VI i soverommet muliggjør en ytter ligere romdeling og gir et helt separat omkledningsrom. Komplett separat omkledningsrom med stor rom for bevegelse, romdeler mot bodelen/soverommet inklusive TV-posisjon i midten for avslappet TV-titting. BADEROM I og T

28 204/195 x 85 cm* 1 2 LANGSGÅENDE ENKELTSENGER (I 441 LE, I/T 430 LE, 460 LE, 490 LE) Utvidelse av liggeflate Uttrekkbar trapp Langsgående enkeltsenger med ekstra stor liggeflate og komfortabel innsteg Klesskap under langsgående enkeltsenger

29 3 3 3 4 SOVEMILJØ I og T Uttrekkbar komfort-innstigningstrapp Fordeler langsgående enkeltsenger: 1 Ekstra stor liggeflate 2 Klesskap med ekstra stor innvendig høyde ved hjelp av hevefunksjon og delt madrass med enkel tilgang forfra og ovenfra 3 Komfortabel innstigning i sengene med uttrekkbar innstigningstrapp– også ved bruk av ekstra madrass for utvidelse av liggeflaten 4 Klesskap i full høyde (I/T 460 LE) 5 Oppvarmet, underluftet sengebunn og 7-soners-kaldskum- madrass for styrkende søvn 6 Justerbare nakkestøtter 7 Overskap hele veien rundt også i bakre del Uttrekkbar innstigningstrapp Tilvalg: Uttrekkbar komfort-innstigningstrapp Klesskap i full høyde | I/T 460 LE Oppbevaringsplass i komfort-innstigningstrapp *avhengig av modell

30 195 x 145 cm 2 3 1 4 1 1 QUEEN-SENG (I/T 500 QB) Uttrekkbar TV-vegg og romdeler Fordeler Queen-seng: 1 Uttrekkbar TV-vegg og romdeler for valgfri avdeling mellom soverom og omkledningsrom eller for fleksibel plassering av TV-apparatet 2 Stor Queen-seng med ekstra stor liggeflate og justerbar nakkestøtte 3 Store skuffer under Queen-seng 4 Madrassdel på fotenden kan vippes opp for ekstra bred gjennomgang 5 Klesskap til venstre og høyre for Queen-seng 6 Oppvarmet, underluftet sengebunn og 7-soners-kaldskummadrass for styrkende søvn Romdeler med lukket sving- og skyvedør til fullstendig romdeling Stor Queen-seng Store skuffer under sengen Madrassdel som kan vippes bort Baderomsdør med romdelerfunksjon mot bodel TV-vegg plassert i midten for komfortabel TV-titting

31 1 2 203/177,5 x 100 cm* 195 x 160 cm 83 cm SENKESENG Fordeler med senkeseng: 1 Ekstra stor senkeseng med sengemål 195 x 160 cm, stor sittehøyde på 83 cm, komfortabel innstigning i sengen uten stige via sidesete samt stabilt underlag (integrert) 2 Tilvalg: Sentral senkeseng kan betjenes elektrisk, stor liggeflate, ståhøyde under seng i botilstand 184 cm (T 460 LE, 490 LE, 500 QB) 3 Sengebunn og kvalitetsmadrass for styrkende søvn 4 Ekstra lav nedsenking av sengen gir enkel tilgang via sidesetet (integrert) 5 Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-belysningsspotter (integrert) 6 Skilleforheng foran senkesengen mot bodelen (integrert) Senkeseng med ekstra stort sengemål og stor sittehøyde (integrert) Tilvalg: Sentral senkeseng med elektrisk betjening (Senkeseng: I 441 LE, 430 LE, 460 LE, 490 LE, 500 QB; sentral senkeseng: T 460 LE, 490 LE, 500 QB) *størrelse avhengig av modell SOVEMILJØ I og T

32 I mer enn 40 år har Carthago-gruppen vært en uavhengig familiebedrift og har hatt en fast plass helt i toppen av bobilbransjen. Karl-Heinz Schuler, gründer og innehaver, forteller om hva som gjør Malibu bobiler til noe helt for seg selv, og hvilke fordeler som kjennetegner dem. Karl-Heinz Schuler, når bestemte du deg for å arbeide i campingbransjen? Karl-Heinz Schuler Da jeg studerte, så jeg ofte campingbusser. Den gangen tok jeg en nærmere titt på dem, og da stod det straks klart for meg: Dette kan gjøres bedre! Dermed var grunnsteinen for Carthago-gruppen lagt, med denne ideen og motivasjonen. Carthago-gruppen etablerte seg på bobilmarkedet i 1979 og var en stor suksess. Kunne du den gangen allerede ane denne suksesshistorien? Karl-Heinz Schuler Ingen kunne den gang forutse at vi skulle få slik suksess, og det var heller ikke noe man kunne planlegge. Målet vårt har likevel alltid vært å bygge de beste bobilene og vanene i sin klasse. Vi vil først og fremst ha tilfredse kunder, så kommer suksess og vekst helt av seg selv. Hva er din oppskrift for suksess? Karl-Heinz Schuler Utgangspunktet for suksessen med Malibu bobiler, er evnen vår til innovasjon, lidenskapen vår og den lange erfaringen vår. Dessuten har vi hele tiden hatt et klart mål: mer komfort, mer funksjonalitet, mer kvalitet, mer velvære, kort fortalt mer ferie for kundene våre. For oss er det ekstra viktig at alle ideer og nyvinninger fungerer i praksis, og at de gjør kundenes reisehverdag så behagelig og avslappende som mulig. Malibus fordeler viser seg i hele kon- struksjonen til hver eneste Malibu bobil. Hvilke fordeler har Malibu bobiler? Karl-Heinz Schuler Fordelene med Malibu bobiler ligger i løftet vi gir kundene våre. Løftet gjelder for alle bobilene våre og er både en inspirasjon og for- pliktelse for oss. Fordelen med Malibu bobiler er karosserikonstruksjonen i særklasse med elegant avrunding av tak og sider, førerhus-siktkonseptet, møblene av ekstra høy kvalitet med dobbel for- bindelsesteknikk og klassens største oppbevaringsrom. Hvis bobilen har et perfekt totalkonsept, blir også ferien perfekt. Derfor er vi ekstra glade over utmerkelsen European Innovation Award 2022 for bobilene i GENERASJON M i kategorien «Totalkon- sept bobil». Hva betyr fordelene for førerne av Malibu bobiler? Karl-Heinz Schuler Vi har spesialisert oss på bobiler med det lille ekstra. Det er det som gjør at de hører hjemme i den eksklusive ekstraklassen. Hver eneste Malibu bobil er et resultat av evnen vår til innovasjon, teknikk i toppklassen og svært strenge kvalitetskrav. Vi synes at bare det beste er godt nok for kundene våre! En Malibu bobil er en investering som holder seg i verdi. Det skyldes for eksempel kvaliteten på high- tech-karosseriene og kvalitetsmøblene med dobbel forbindelsesteknikk. Kundene våre kommer til å ha stor glede av en Malibu bobil i mange år. Det kan jeg skrive under på. MER BOBIL. MER VERDI. MER FERIE Det å kunne utvikle ideer helt frem til de kan gå i produksjon, er min store lidenskap. Det viktigste ved dette er at disse ideene alltid må være til virkelig nytte for kundene. […] Vi vil først og fremst ha tilfredse kunder. Karl-Heinz Schuler, gründer og innehaver av Carthago-gruppen

33 MALIBU BOBILER – FORDELER Karosserikonstruksjon i særklasse med elegant avrunding av tak og sider Beste siktkonsept i førerhuset (I) Største oppbevaringsrom i sin klasse Møbler av høy kvalitet med dobbel forbindelsesteknikk

34 8 7 6 3 2 5 1 4 1 2 5 4 3 KAROSSERIKONSTRUKSJON I SÆRKLASSE MED ELEGANT AVRUNDING AV TAK OG SIDER Kuldebrofri tak-/veggforbindelse Beskyttelse mot hagl ved GFK-tak GFK-gulvunderside Ekstra dyp nedsenking i gulvet i bagasjerommet Forbindelse sidevegg/gulv via høystabil bærebjelke

35 7 8 6 Fordeler ved Malibus karosserikonstruksjon: • G od holdbarhet og dermed høy annenhåndsverdi • K omfort hele året takket være perfekt isolasjon • M aksimal kjørekomfort og -sikkerhet takket være stabilt karosseri • O ptimal beskyttelse mot side- kollisjoner • B eskyttelse mot hagl, steinsprut og fuktighet • 1 0 års tetthetsgaranti som standard 1 • L avt støynivå under kjøring • T anklokket er innfelt i plan med sideveggen (integrert) • T ak- / sideavrunding gir et elegant helhetlig utseende og maksimal stabilitet i karosseriet • S egmenterte karosserideler i bakre del og sideskjørt, reparasjonsvennlig og dermed rimelig utskifting ved skader • R ammevinduer med økt innbruddsbeskyttelse Malibu karosserikonstruksjon er konsekvent innrettet mot det Malibu-førerne ønsker seg: reise uten bekymringer i lang tid og uten verditap. Derfor satser vi på holdbar kvalitet - både når det gjelder de ytterst stabile materialene vi benytter og i vår moderne bearbeidingsteknikk. I stedet for den tradisjonelle kun punktvise metoden for karosserisammenføyning med plugger og skruer, satser vi på en ytterst stabil sammenføyning uten kuldebroer ved hjelp av formtilpasset limte bærebjelker hhv. PU-fortanningsprofiler. En avgjørende forskjell! MALIBU KAROSSERIKONSEPT Malibu karosserikonstruksjon Ofte benyttet standard karosserikonstruksjon Tetthetsgaranti 10 år1 som regel vesentlig kortere Veggkonstruksjon Yttervegg i aluminium, hardskum isoleringskjerne i fuktbestandig RTM og vannavvisende PU-forsterkninger Ytterveggene ofte i GFK, isolasjon via vannfølsom EPS-skum, trespiler som forbindelses- / forsterkningselementer Tak- / veggforbindelse Ytterst stabil bærebjelke, formtilpasset limt med sidekollisjonsbeskyttelse Tak og vegg punktuelt skrudd sammen med tetningstape og dekkprofil GFK mot hagl- og steinsprutbeskyttelse Som standard: Yttertak og bunnplate av GFK Tregulv med vedlikeholdsintensiv beskyttelsesmaling, takoverflate i haglfølsom aluminium Karosserideler Sideskjørt i aluminium ekstrudert profil, segmentert i flere deler, bakre ramme i flere deler og separat bakstøtfanger Følsomme formdeler i kunststoff, uten segmentering og ingen separat hekkstøtfanger Flate sidevinduer Bakre ramme i fire deler Rammevinduer Seitz S4 MALIBU BOBILER – FORDELER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTQ3ODU=