Skip to main content

Kataloger

Katalogbestellung
Dina personliga uppgifter

Din önskade katalog

Vill du bli kontaktad personligen av vår säljavdelning på eller en återförsäljare?

Fält med (*) obligatoriska uppgifter

Vi kan för närvarande inte ta hand om prospektförfrågningar utanför vårt återförsäljarnät. Vi hänvisar till vår information på internet.

Jag är införstådd med att de personliga uppgifter jag har angivit här sparas i en databas av malibu GmbH & Co. KG. Alla personrelaterade uppgifter hanteras principiellt konfidentiellt. Uppgifterna får användas med syftet marknadsföring och statistik, med syftet marknads- och opinionsundersökningar och för information om produkter och tjänster från malibu GmbH & Co. KG och återförsäljare och servicepartner samt anlitade serviceföretag.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt godkännande för nyttjande, spridning resp. förmedling av uppgifterna hos malibu GmbH & Co. KG, Marketing, Carthago Ring 1, 88326 Aulendorf.