Skip to main content

Dataskydd

Dataskyddsinformation

Vår webbsida kan som regel nyttjas utan att personrelaterade uppgifter anges. I den mån personrelaterade uppgifter (exempelvis namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor görs detta, i den utsträckning det är möjligt, alltid frivilligt. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga godkännande.

 

Vi vill informera om att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett heltäckande skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

 

Vi motsätter vi oss härmed uttryckligen nyttjande av tredje part av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen av plikten att ange uppgifter om utgivare för att skicka reklam som uttryckligen inte har beställts. Innehavaren av sidorna förbehåller sig uttryckligen rättsliga steg om reklaminformation skickas utan att det har begärts, exempelvis genom e-post med spam.